Дали со мојата лична карта можам да патувам во странство?


Државјани на Република Северна Македонија можат да патуваат со важечка лична карта во Албанија, Косово, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.

Последно ажурирање: 23 ноември 2020